Budowa Al. Kasyna Gostyńskiego w Gostyniu

Nadzór inwestorski - Budowa Al. Kasyna Gostyńskiego w Gostyniu

Temat: Budowa Al. Kasyna Gostyńskiego w Gostyniu
Inwestor:   Gmina Gostyń
Lokalizacja:   Miasto Gostyń, Województwo Wielkopolskie

Inwestycja polegała na realizacji projektu: „Budowa al. Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu”. Realizacja robót polegała na budowie drogi zbiorczej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 434, z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi, wykonaniu organizacji ruchu oraz kanalizacji deszczowej.

Parametry techniczne:

  • klasa drogi: Z
  • kategoria drogi: gminna
  • kategoria ruchu: KR3
  • łączna długość ulic: 1056 m
  • szerokość jezdni: 7,0-10,0 m
  • infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa, długość 1150 m