Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu

Nadzór inwestorski - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu

Temat: Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu.
Inwestor: Gmina Gostyń
Lokalizacja: miasto Gostyń, Województwo Wielkopolskie.

Inwestycja polegała na realizacji projektu: „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu”. Realizacja robót polegała na budowie drogi zbiorczej o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem oraz ścieżką rowerową zlokalizowaną po obu stronach drogi. Przedmiotowa droga łączy drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią. W ramach inwestycji przewidziano również budowę mostu przez rzekę Kanię, przepustów, odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Parametry techniczne:

  • klasa drogi: Z
  • kategoria drogi: gminna
  • kategoria ruchu: KR4
  • łączna długość ulic: 820 m
  • szerokość jezdni: 7,0m

Infrastruktura techniczna:

  • kanalizacja deszczowa, długość 700 m
  • oświetlenie uliczne, długość 820 m