Opoczno - Budowa ul. Granicznej, Św. M. M. Kolbe oraz Jana Pawła II

Projekty dróg - Opoczno - Budowa ul. Granicznej, Św. M. M. Kolbe oraz Jana Pawła II

Temat: Opoczno - Budowa ul. Granicznej, Św. M. M. Kolbe oraz Jana Pawła II
Lokalizacja: Opoczno
Inwestor:
Gmina Opoczno

Zamówienie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ul. Granicznej, Św. M. M. Kolbe oraz Jana Pawła II w miejscowości Opoczno. Zgodnie z założeniami zaprojektowano jezdnie ulic o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami dla pieszych oraz zjazdami na przyległe posesje. Przewidziano również wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W ramach projektu konieczne było również opracowanie dokumentacji technicznych usunięcia kolizji z siecią gazową oraz telekomunikacyjną.

Parametry techniczne:

  • klasa drogi: Z
  • kategoria ruchu: KR1 - KR2
  • łączna długość dróg: 1263 m
  • rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy
  • infrastruktura techniczna:
    • oświetlenie uliczne
    • kanalizacja deszczowa