Opoczno - Budowa ul. Puchały

Projekty dróg - Opoczno - Budowa ul. Puchały

Temat: Opoczno - Budowa ul. Puchały
Lokalizacja: Opoczno
Inwestor: Gmina Opoczno

Zamówienie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ul. Puchały w miejscowości Opoczno. Zgodnie z założeniami zaprojektowano jezdnie ulic o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami dla pieszych oraz zjazdami na przyległe posesje. Przewidziano również wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych i oświetlenia ulicznego. W ramach projektu konieczne było również opracowanie dokumentacji technicznych usunięcia kolizji z siecią elektryczną.

Parametry techniczne:

  • klasa drogi: L
  • kategoria drogi: Gminna
  • kategoria ruchu: KR1
  • łączna długość dróg: 497 m
  • rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy
  • infrastruktura techniczna:
    • oświetlenie uliczne
    • kanalizacja deszczowa