Opoczno - Przebudowa DW nr 726 (ul. Inowłodzka)

Projekty dróg - Opoczno - Przebudowa DW nr 726 (ul. Inowłodzka)

Temat: Opoczno - Przebudowa DW nr 726 (ul. Inowłodzka)
Lokalizacja: Opoczno
Inwestor: Gmina Opoczno

Zamówienie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 726 – ul. Inowłodzkiej w zakresie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II i ul. św. Łukasza w miejscowości Opoczno. Zgodnie z założeniami zaprojektowano poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni ul. Inowłodzkiej w celu wykonania dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo, wykonanie remontu istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowę chodników, a także zjazdów na przyległe posesje. Przewidziano również budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę urządzeń infrastruktury towarzyszącej kolidującej

Parametry techniczne:

  • klasa drogi: G
  • kategoria drogi: wojewódzka
  • kategoria ruchu: KR4
  • łączna długość dróg: 175 m
  • rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy
  • infrastruktura techniczna:
    • oświetlenie uliczne
    • kanalizacja deszczowa