Opoczno - Przebudowa skrzyżowania DW nr 726 z ul. Biernackiego

Projekty dróg - Opoczno - Przebudowa skrzyżowania DW nr 726 z ul. Biernackiego

Temat: Opoczno - Przebudowa skrzyżowania DW nr 726 z ul. Biernackiego
Lokalizacja: Opoczno
Inwestor: Gmina Opoczno

Zamówienie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 726 – ul. Inowłodzkiej z ul. Biernackiego na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Opoczno. Zgodnie z założeniami zaprojektowano przebudowę skrzyżowania zwykłego przedmiotowych ulic na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Przewidziano wykonanie ronda małego, cztero wlotowego, dwu pasowego o nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji zaprojektowano również przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektryczną.

Parametry techniczne:

  • klasa drogi: G
  • kategoria drogi: wojewódzka, gminna
  • kategoria ruchu: KR4
  • łączna długość dróg: 204 m
  • rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy
  • infrastruktura techniczna:
    • oświetlenie uliczne
    • kanalizacja deszczowa