Opoczno - Rozbudowa ul. Biernackiego i Słowackiego

Projekty dróg - Opoczno - Rozbudowa ul. Biernackiego i Słowackiego

Temat: Opoczno - Rozbudowa ul. Biernackiego i Słowackiego
Lokalizacja: Opoczno
Inwestor: Gmina Opoczno

Zamówienie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Biernackiego i ul. Słowackiego w miejscowości Opoczno. Zgodnie z założeniami zaprojektowano rozbudowę przedmiotowych ulic poprzez wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni, zaprojektowanie dodatkowych pasów ruchu dla relacji skrętnych, wyznaczenie zatok postojowych oraz autobusowych, wykonanie chodników dla pieszych i zjazdów na przyległe posesje. Zaprojektowano również wykonanie przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. W ramach projektu konieczne było również opracowanie dokumentacji technicznych usunięcia kolizji z siecią elektryczną oraz z siecią gazową.

Parametry techniczne:

  • klasa drogi: Z
  • kategoria drogi: gminna
  • kategoria ruchu: KR3
  • łączna długość dróg: 1168 m
  • rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy
  • infrastruktura techniczna:
    • oświetlenie uliczne
    • kanalizacja deszczowa