Świebodzin - Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo – Borów - Ołobok

Projekty dróg - Świebodzin - Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo – Borów - Ołobok

Temat: Świebodzin - Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo – Borów - Ołobok
Lokalizacja: Powiat Świebodziński
Inwestor: Zarząd Powiatu w Świebodzinie

Zamówienie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo – Borów – Ołobok. Zgodnie z założeniami zaprojektowano przebudowę drogi poprzez wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni oraz wykonaniu nakładki wzmacniającej. W ramach projektu przewidziano również wykonanie remontu istniejącego obiektu mostowego zlokalizowanego nad Kanałem Ołobockim. Projekt realizowany w ramach konsorcjum z Biurem Projektowo – Usługowym BAMP.

Parametry techniczne:

  • klasa drogi: Z
  • kategoria drogi: powiatowa
  • kategoria ruchu: KR3
  • łączna długość dróg: 6400 m
  • rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy