Ulica Pod Skarpą w Bydgoszczy

Projekty układów drogowych - Ulica Pod Skarpą w Bydgoszczy

Temat:  Projekt drogi lokalnej S86KL wraz ze skrzyżowaniem z ul. Pod Skarpą, drogi lokalnej S87KL, drogi dojazdowej S90KD w związku z budową zespołu siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Bydgoszczy
Inwestor:   Jakon Inwest Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne
Lokalizacja:    Bydgoszcz, ul. Pod Skarpą

Projekt drogi lokalnej S86KL wraz ze skrzyżowaniem z ul. Pod Skarpą, drogi lokalnej S87KL, drogi dojazdowej S90KD w związku z budową zespołu siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych polegał na budowie zjazdu, dróg lokalnych, miejsc postojowych, skrzyżowań, chodników, progów zwalniających, wykonaniu organizacji ruchu oraz odwodnienia.

Parametry techniczne:

  • kategoria ruchu: KR2
  • klasa drogi: L i D
  • łączna długość dróg: 391 m
  • liczba miejsc postojowych: 133 szt.
  • rodzaj nawierzchni: betonowa kostka brukowa