Zakład Produkcyjny Firmy Hempel Manufacturing

Projekty układów drogowych - Zakład Produkcyjny Firmy Hempel Manufacturing

Temat: Zakład Produkcyjny Firmy Hempel Manufacturing
Lokalizacja: Niepruszewo, gmian Buk
Inwestor: Hempel Manufacturing (Poland) Sp. z o.o.

Projekt budowy układów drogowych na terenie zakładu produkcyjnego firmy Hempel w Niepruszewie obejmował zaprojektowanie:

 • czterech placów manewrowych o nawierzchni z betonu cementowego,
 • dróg wewnętrznych o nawierzchni z betonu cementowego,
 • placu manewrowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • dróg wewnętrznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • trzech parkingów dla samochodów osobowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • pięciu zatok postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • drogi PPOŻ o nawierzchni tłuczniowej,
 • wydzielonego miejsca na usytuowanie wagi samochodowej,
 • dwóch zjazdów z drogi publicznej na teren firmy.

Zaprojektowane układy komunikacyjne odwodniono za pomocą wpustów deszczowych oraz urządzeń odwodnienia liniowego (np. Acodrain) do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Parametry techniczne:

 • kategoria ruchu: KR2 - KR3
 • powierzchnia placów z betonu cementowego: 14 755 m2
 • powierzchnia placów i dróg z betonowej kostki brukowej: 4 938 m2
 • powierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej: 1 400 m2
 • powierzchnia drogi pożarowej o nawierzchni tłuczniowej: 442 m2
 • liczba miejsc postojowych: 78 szt.
 • rodzaj nawierzchni: beton cementowy, betonowa kostka brukowa